پیشخوان

سامانه ثنا چیست؟

قوه قضاییه به منظور ارتقاء کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهد، اقدام به ایجاد سامانه خدمات الکترونیک قضایی  با نام سامانه ثنا نموده است. ایجاد سامانه ثنا کیفیت خدمات رسانی قوه…
سامانه ثنا