مزایای بیمه عمر نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

مزایای بیمه عمر نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی

folder_openبیمه
visibilityبازدید: 0

در این نوشته می خواهیم به شکلی کاملا خلاصه، مزایای بیمه عمر نسبت به سرما‌یه گذاری در نظام بانکی را توضیح دهیم.

  • در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می‌نماید ولی در بیمه عمر و تشکیل سرمایه تحت هیچ شرایطی سود کاهش نمی‌یابد و همچنین در صورت تشکیل منافع افزایش نیز خواهد یافت.
  • بیمه عمر و تشکیل سرمایه، پس اندازی منظم و سیستماتیک است، اما پس انداز بانکی چنین خاصیتی را ندارد.
  • با وجود اینکه درچند سال ابتدائی بیمه نامه مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه‌های بیمه‌گری کسر می‌گردد، اما این موضوع با گذشت زمان قطع شده و کسر هزینه‌های مربوطه از حق بیمه شما صورت نگرفته و در نهایت باعث افزایش اندوخته شما می‌گردد.
  • در این سیستم وام در عرض کمتر از یک روز، بدون ضامن و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …!
  • در هیچ بانکی زندگی انسان در برابر کل پس انداز احتمالی به اضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و تشکیل سرمایه چنین امری امکان پذیر است!

نتیجه
اگر مطمئن باشیم عمر جاودانه خواهیم داشت نیازی به بیمه عمر نیست و فقط یک حساب بانکی خوب کافی است. ولی اگر ۱٪ احتمال وجود ریسک (حادثه و از کارافتادگی و … ) احساس می‌کنید حتما در کنار یک حساب بانکی خوب یک بیمه‌نامه خوب عمر و سرمایه گذاری داشته باشید.

دفتر پیشخوان خدمات دولت یاوری کد 1501 خمینی شهر اصفهان

به عنوان نماینده رسمی بیمه سامان در خمینی شهر، ارائه کننده کلیه بیمه های استاندارد از جمله بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه تکمیل درمان انفرادی و خانوادگی، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، بیمه آتش سوزی و … می باشد
جهت تهیه بیمه عمر و سرمایه گذاری سامان با کارشناسان ما در تماس باشید