مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو

folder_openمالیات
visibilityبازدید: 1

سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو شامل یکی از فرآیندهای مالیاتی است که توسط سازمان امور مالیاتی اجرا می گردد. براساس این فرآیند کلیه صاحبان خودروهای باری، راهسازی، عمومی و تاکسی ها موظفند در پایان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالیاتی (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه دهند.

مالیات بر درآمد مشاغل خودرو از طریق دفاتر ارائه دهنده (دفاتر پست و دفاتر پیشخوان خدمات دولت) صورت می پذیرد و مودی می تواند با در دست داشتن مدارک کافی به دفاتر ارائه دهنده خدمت مراجعه نماید.

این فرایند در سراسر کشور به گونه ای یکپارچه انجام می گیرد و کلیه فعالیت ها به شکل مستقیم در سازمان منعکس گردیده و مودیان در هر مرحله می توانند وابسته از محل، ادامه فرآیند را از طریق سامانه پیگیری نمایند.

در فرایند تهیه شده، ثبت نام، تسلیم اظهارنامه (دریافت قبض مالیات مقطوع عملکرد مربوطه) و صدور مفاصا حساب مالیاتی از طریق سامانه مالیات بر درآمد مشاغل خودرو صورت می پذیرد.

سامانه استعلام گواهی پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل خودرو

دفتر پیشخوان خدمات دولت یاوری کد 1501 خمینی شهر اصفهان

ارائه کننده کلیه خدمات سازمان امور مالیاتی ایران از جمله مالیات مشاغل خودرویی (کامیون، کامیونت، نیسان، تاکسی)، اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی)، اظهارنامه مالیاتی صاحبان املاک اجاری و … می باشد.
جهت دریافت خدمات مالیاتی از راه دور با کارشناسان ما در تماس باشید